ADOPTIEPROCEDURE

Volwassen katten of kittens komen ter adoptie op de Facebookpagina en op de website
Als je interesse hebt in een bepaalde volwassen kat of een kitten dan vul je eerst de vragenlijst in

Je kandidatuur wordt bekeken en je kan uitgenodigd worden voor een kennismakingsbezoekje, op afspraak, bij het opvanggezin. Wij proberen de beste match te vinden voor de kat(ten) of kitten(s) in kwestie. Het opvanggezin kent het karakter van de opvangertjes het beste, dus hun mening telt.

Het kan dus zijn dat er meerdere kandidaten komen kennis maken om zeker te zijn dat de beste keuze wordt gemaakt in het belang van het poesje. Sommigen katten/kittens kunnen alleen geplaatst worden, anderen horen samen en afhankelijk van het karakter van de poes vragen we soms de aanwezigheid van een sociaal soortgenootje.

Nadat je bericht hebt gekregen dat je het katje kan adopteren stort je de adoptiebijdrage op ons rekeningnummer BE72 7310 4664 1716 met vermelding van de naam van het katje(s) en het opvanggezin.

Het adoptiegezin zal vertellen over hoeveel het gaat want dat kan verschillen, afhankelijk van de leeftijd van de kat.

Nadien maak je een afspraak met het opvanggezin om het nieuwe gezinslid(leden) op te halen. Je tekent dan ook het adoptiecontract.

Elke kat die wordt geadopteerd is onvruchtbaar, gechipt en gevaccineerd. Kittens laten we pas rond de 12 weken onvruchtbaar maken dus die kunnen pas vanaf die leeftijd geadopteerd worden . We werken voor de kittens niet met wachtlijsten.

Bijdragen voor kittens en volwassen poezen tot en met 13 jaar:

Met 1 vaccin:. €180
Met 2 vaccins : € 200
Bijkomend vaccin van rabiës, verplicht voor buitenland : + €40

Rasachtigen:
Met 1 vaccin : € 220
Met 2 vaccins : € 240

Raspoezen :
Met 1 vaccin: € 320
Met 2 vaccins : € 340

Voor katjes vanaf 14 jaar bedraagt de adoptiebijdrage € 110.

Het tijdstip van de mail met ingevulde vragenlijst is niet belangrijk wel of het profiel van de kandidaat-adoptant matcht met het karakter van de poes.