Heartbeat bekommert zich over de zwervertjes in Doel

Doel is een dorpje in het Waasland dat dreigt te verdwijnen door de uitbreiding van de Antwerpse haven. Bewoners verlaten Doel, huizen worden gesloopt, maar veel poezen bleven achter. Heartbeat zet zich in voor het vangen en onvruchtbaar laten maken van deze poezen en voorziet hen met een team van vrijwilligers elke dag van voeding. Kittens worden gevangen, gesocialiseerd en komen wettelijk in orde ter adoptie. Ook hierbij kan de opvang een duwtje in de rug gebruiken. Voel je je geroepen om 1 keer in de week de voedertoer te doen, of wil je eten voor de zwervertjes schenken of geef je de voorkeur ons financieel te steunen?